ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 101 คน
สถิติเดือนนี้ 12117 คน
สถิติปีนี้ 12117 คน
สถิติทั้งหมด 1197104 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ประกาศรับสมัครงาน
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๑๘๐ บาท รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ http://doisakethospital.com/show_page.php?page_id=139&page_type=1 [22 ม.ค. 2558]
 
   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๓ ข่าว ดังนี้๑. เรื่อง หาคนว่องไว หางานทันใจ ใช้บริการออนไลน์ www.cmemployment.org๒. เรื่อง ข่าวดีจากไต้หวัน แรงงานไทยเตรียมพร้อม รัฐจัดส่ง ๑๕๐ คน เร็ว ๆ นี้๓. เรื่อง แจ้งข่าวให้ทราบ การทำงานในสถานประกอบกิจการนวดและสปาในสาธารณรัฐอาหรับเอม... [22 ม.ค. 2558]
 
   
โครงการบ่มเพาะบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการเตรียมพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่ ASEN รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซด์http://www.chiangmaiskill.go.th/ [17 พ.ย. 2557]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กของศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยภายในงานมีกิจกรรมและของขวัญมากมาย [09 ม.ค. 2558]
 
   
มอบเครื่องกันหนาว
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มอบเครื่องกันหนาว ให้ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [08 ม.ค. 2558]
 
   
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ [08 ม.ค. 2558]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [28 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [18 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ [29 ก.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) [21 ต.ค. 2556]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 10/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 27/0
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 348/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 286/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 370/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 573/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1777/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 441/0
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล.. เจ้าของที่.. 25 ต.ค. 56[13:10] 453/2
ซอย 5 บ้านป่าคา ม.4 เดือดร้อนมากครับ เพื่อชีวิต 24 ต.ค. 56[09:18] 382/2
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com