ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 39 คน
สถิติปีนี้ 88480 คน
สถิติทั้งหมด 1273467 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความรู้และการป้องกัน ไวรัสเมอส [18 มิ.ย. 2558]
 
   
ขอเชิญร่วมสังเกตุการและร่วมฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว ในเขต อำเภอดอยสะเก็ด
[18 พ.ค. 2558]
 
   
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
[18 พ.ค. 2558]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
กิจกรรม สสส.
คณะผู้แทนกลุ่มศูนย์เรียนรู้ ๗ กลุ่มพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน [29 มิ.ย. 2558]
 
   
การตรวจงานก่อสร้าง ผนังคอนกรีตอัดแรงพร้อมราวกันตก ถนนสายลวงใต้-ป่าติ้ว หมู่ที่ ๘ บ้านลวงใต้
คณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง ผนังคอนกรีตอัดแรงพร้อมราวกันตก ถนนสายลวงใต้-ป่าติ้ว หมู่ที่ ๘ บ้านลวงใต้ ออกสำรวจความเรียบร้อยของงานและตรวจสอบความถูกต้องของงาน [29 มิ.ย. 2558]
 
   
โครงการ อสม.ร่วมใจ ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลเชิงดอย ได้จัดการอบรมให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ อสม.ร่วมใจ ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก จากสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ผ่านตลาดผดุงดอยแดน แล... [19 มิ.ย. 2558]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ (สนามกีฬาเทศบาล) [25 มิ.ย. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง)และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [08 พ.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [17 เม.ย. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) [10 มี.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [10 มี.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป [02 ก.พ. 2558]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 65/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 197/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 201/0
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 514/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 425/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 477/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 654/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1877/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 527/0
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล.. เจ้าของที่.. 25 ต.ค. 56[13:10] 559/2
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com