ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
ดต.ประดิษฐ์ สอาดล้วน
นายกเทศมนตรี
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 497 คน
สถิติเดือนนี้ 8940 คน
สถิติปีนี้ 212118 คน
สถิติทั้งหมด 1121313 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2556

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ขอความกรุณาจากท่านที่มีภาพถ่าย ของอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวม รูปภาพ เรื่องราวของอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นแหลางเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระ ธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และขอความกรุณาท่านที่... [08 ก.ย. 2557]
 
   
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ สาขา สามารถเปิดดูรายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง หรือที่เว็บไซด์ www.chiangmaiskill.go.th และสามารถรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบา... [08 ก.ย. 2557]
 
   
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าหลังคาเรือน ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นจำนวนมาก สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยโอนเงินเข้า... [16 ก.ค. 2557]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
จัดนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าใหม่
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมจัดนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง รวมทั้งร่วมเลี้ยงโรงทาน ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระโพธิรังษี ดร. [15 ก.ย. 2557]
 
   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยสะเก็ด
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ทำพิธีเปิด ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบป้ายเพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยสะเก็ด [15 ก.ย. 2557]
 
   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของ นางกัลยา มีรักษ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ [02 ก.ย. 2557]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [28 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [18 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ [29 ก.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) [21 ต.ค. 2556]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
หมูหลุม
 “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้น  ดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป...

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 14/0
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 48/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 232/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 381/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1657/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 344/0
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล.. เจ้าของที่.. 25 ต.ค. 56[13:10] 364/2
ซอย 5 บ้านป่าคา ม.4 เดือดร้อนมากครับ เพื่อชีวิต 24 ต.ค. 56[09:18] 288/2
ทางระบายน้ำซอย.9 บ้านป่าคา หมู่4 ยังไม่แ.. ชาวบ้านป่า.. 24 ต.ค. 56[09:10] 199/4
เว็บไซต์ ชุมชนคนอยากกลับบ้าน จับคู่โอนย้.. ชุมชนคนอยา.. 19 ต.ค. 56[22:29] 240/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com