ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 325 คน
สถิติเดือนนี้ 16341 คน
สถิติปีนี้ 237558 คน
สถิติทั้งหมด 1146753 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2556

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ขอความกรุณาจากท่านที่มีภาพถ่าย ของอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวม รูปภาพ เรื่องราวของอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นแหลางเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระ ธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และขอความกรุณาท่านที่... [08 ก.ย. 2557]
 
   
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ สาขา สามารถเปิดดูรายละเอียดได้จากเอกสารด้านล่าง หรือที่เว็บไซด์ www.chiangmaiskill.go.th และสามารถรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบา... [08 ก.ย. 2557]
 
   
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าหลังคาเรือน ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นจำนวนมาก สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยโอนเงินเข้า... [16 ก.ค. 2557]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
ตัดกิ่งต้นยาง บริเวณข้างวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา
กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ออกบริการประชาชน หมู่ ๔ บ้านป่าคา ในการตัดกิ่งต้นยาง บริเวณข้างวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกล่าว [14 ต.ค. 2557]
 
   
ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณ ทางลงวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง [13 ต.ค. 2557]
 
   
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตร และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรและสนามกีฬาเทศบาลฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาความสามัคคีภายในองค์กรณ์ [13 ต.ค. 2557]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [28 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [18 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ [29 ก.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) [21 ต.ค. 2556]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
หมูหลุม
 “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้น  ดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป...

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 98/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 102/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 277/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 428/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1696/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 375/0
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล.. เจ้าของที่.. 25 ต.ค. 56[13:10] 390/2
ซอย 5 บ้านป่าคา ม.4 เดือดร้อนมากครับ เพื่อชีวิต 24 ต.ค. 56[09:18] 317/2
ทางระบายน้ำซอย.9 บ้านป่าคา หมู่4 ยังไม่แ.. ชาวบ้านป่า.. 24 ต.ค. 56[09:10] 217/4
เว็บไซต์ ชุมชนคนอยากกลับบ้าน จับคู่โอนย้.. ชุมชนคนอยา.. 19 ต.ค. 56[22:29] 270/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com