ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 6 คน
สถิติเดือนนี้ 6751 คน
สถิติปีนี้ 76067 คน
สถิติทั้งหมด 1653893 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
[23 ส.ค. 2560]
 
   
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจและผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์" ด้วยตนเอง
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจและผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์" ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันและเวลาราชการ สามารถร่วมประดิษฐ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [21 มิ.ย. 2560]
 
   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง ย้ายจุดติดตั้ง และแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดจากการใช้งานในระบบจำหน่าย บริเวณหน้าตลาดดอยสะเก็ด (ตลาดผดุงดอยแดน) หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น... [23 พ.ค. 2560]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
[16 ส.ค. 2560]
 
   
การอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560
[11 ส.ค. 2560]
 
   
โครงการมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำเกษตรกร ร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [17 ก.ค. 2560]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ [21 ส.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [17 ส.ค. 2560]
ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [03 ส.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างร... [03 ส.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาร... [02 ส.ค. 2560]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... [26 ก.ค. 2560]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 116/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 84/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 62/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 188/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 257/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 207/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 216/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 619/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 698/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 720/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com