ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
 
     
 
ดต.ประดิษฐ์ สอาดล้วน
นายกเทศมนตรี
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 303 คน
สถิติเดือนนี้ 13170 คน
สถิติปีนี้ 126329 คน
สถิติทั้งหมด 1035524 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2556

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดรายละเอียดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2557  เวลา 08.30-09.30 ณ .เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [26 มี.ค. 2557]
 
   
ประกาศรายชื่อผุมีสิทธิการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผุมีสิทธิการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  1.ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร2. กำหนดวัน เวลา  สถานที่3. ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [20 มี.ค. 2557]
 
   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๕๗กำหนดการ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงดอย บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์                &nb... [17 มี.ค. 2557]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานกับเทศบาลฯในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยภายในการปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจประดิษฐ์ สอาดล้วน นายกเทศมนตรี ให้โอวาสและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ก่อนปฏิบัติงานจริง [08 เม.ย. 2557]
 
   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนงานสืบสานตำนานไทลื้อครั้งที่ ๑๕ บ้านลวงเหนือ
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมงานไทลื้อครั้งที่ ๑๕ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลตำบลลวงเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้ โดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย [08 เม.ย. 2557]
 
   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของ ดาบตำรวจประดิษฐ์ สอาดล้วน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมมอบทุนช่วยเหลือ โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๗ [08 เม.ย. 2557]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) [21 ต.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3 โครงการ [15 ส.ค. 2556]
ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล.2 ชั้น ภายในสำนักงานเทศบาล... [14 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม [14 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า จำนวน 3 รายการ [02 ส.ค. 2556]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ... [19 มี.ค. 2556]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
หมูหลุม
 “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้น  ดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป...

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัคร.. chanika 08 เม.ย. 57[03:36] 32/0
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 08 เม.ย. 57[02:01] 29/0
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัคร.. srikrungbr.. 02 เม.ย. 57[03:06] 19/0
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัคร.. srikrungbr.. 29 มี.ค. 57[04:55] 32/0
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัคร.. chanika 28 มี.ค. 57[03:49] 25/0
ศรีกรุงโบรคเกอร์รับสมัครตัวแทน ค่าคอมมิช.. srikrungbr.. 27 มี.ค. 57[04:18] 29/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 66/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 223/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1477/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 220/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com