ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 64 คน
สถิติเดือนนี้ 14346 คน
สถิติปีนี้ 257742 คน
สถิติทั้งหมด 1166937 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2556

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
โครงการบ่มเพาะบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการเตรียมพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่ ASEN รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซด์http://www.chiangmaiskill.go.th/ [17 พ.ย. 2557]
 
   
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และจะออกดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และตรวจสอบบ่อขยะชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนในชุมชน และป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมาภายหลัง หากผู้ใดฝ่า... [17 พ.ย. 2557]
 
   
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ขอความกรุณาจากท่านที่มีภาพถ่าย ของอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวม รูปภาพ เรื่องราวของอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นแหลางเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระ ธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และขอความกรุณาท่านที่... [08 ก.ย. 2557]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
ผ้าป่าสามัคคี หมู่ที่ ๘ บ้านลวงใต้
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านลวงใต้ เพื่อมอบให้แก่วัดรังษีสุทธาวาส ในการบูรณ ซ้อมแซมวัด ภายในงานได้ประกวดรำวงย้อนยุคของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเขตเทศบาลฯและนอกเขต พร้อมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย [17 พ.ย. 2557]
 
   
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยได้อำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าขยะมูลฝอย และรับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ด้วย [17 พ.ย. 2557]
 
   
ถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  [24 ต.ค. 2557]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. บริเวณถนนราษฏร์อุทิศ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. [16 ก.ย. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [28 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [18 ส.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ [29 ก.ค. 2557]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) [21 ต.ค. 2556]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
หมูหลุม
 “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้น  ดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป...

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 206/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 178/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 310/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 490/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1725/0
รถจักรยานยนต์ขับเร็วมาก และส่งเสียงดังน่.. คนข้างถนน 30 ต.ค. 56[13:38] 398/0
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปในที่ดินส่วนบุคคล.. เจ้าของที่.. 25 ต.ค. 56[13:10] 414/2
ซอย 5 บ้านป่าคา ม.4 เดือดร้อนมากครับ เพื่อชีวิต 24 ต.ค. 56[09:18] 341/2
ทางระบายน้ำซอย.9 บ้านป่าคา หมู่4 ยังไม่แ.. ชาวบ้านป่า.. 24 ต.ค. 56[09:10] 294/4
เว็บไซต์ ชุมชนคนอยากกลับบ้าน จับคู่โอนย้.. ชุมชนคนอยา.. 19 ต.ค. 56[22:29] 297/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com