ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 22 คน
สถิติเดือนนี้ 7757 คน
สถิติปีนี้ 157216 คน
สถิติทั้งหมด 1342203 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะ ตอซังข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกขวัญ ป้องกันโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศาบาลตำบลดอยสะเก็ด
ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศาบาลตำบลดอยสะเก็ด โดย ร.ต.ท.ปิย สุรินคำ ประธานชมรมจัดการประชุมเพื่อมอบเสื้อชมรมและหารือ เรื่อง เส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้กำหนดเส้นทางและเวลานัดหมายดังนี้ เส้นทาง เริ่มต้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เข้าเขื่อนแม่กวง ... [29 ต.ค. 2558]
 
   
ขอเชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ทีี่ ๔ บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญประช... [28 ต.ค. 2558]
 
   
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                        ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบ... [23 ต.ค. 2558]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ" ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีประดิษฐ์ [16 พ.ย. 2558]
 
   
ร่วมต้อนรับ นายอำเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับชุมชนอิสลามบ้านเชิงดอย พร้อมทั้งข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมต้อนรับ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด [09 พ.ย. 2558]
 
   
ขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
[09 พ.ย. 2558]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาด... [04 พ.ย. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมส... [15 ก.ย. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจร [10 ก.ย. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างปูทับผิวทาง (Over lay) ด้... [31 ส.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... [31 ส.ค. 2558]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพ... [25 ส.ค. 2558]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รับพิมพ์วารสารและปักขะทืนล้านนา ปี 2559 อนงค์ แสงฤ.. 17 ก.ย. 58[12:54] 80/0
ร้องเรียน ประชาชนในเ.. 02 ส.ค. 58[10:42] 119/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 199/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 321/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 327/0
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 619/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 530/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 597/0
ขยะมีปัญหา คนดอยสะเก็.. 09 ธ.ค. 56[09:09] 751/1
ปี2557 บรรจุข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น กว.. ข้าราชการ 30 ต.ค. 56[13:47] 1989/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com