ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 168 คน
สถิติเดือนนี้ 18666 คน
สถิติปีนี้ 99279 คน
สถิติทั้งหมด 1456515 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประชารัฐร่วมใจ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค
[25 เม.ย. 2559]
 
   
งานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๗ บ้านลวงเหนือ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทั้งชุมชนไทลื้อหมู่ที่ ๘ บ้านลวงใต้ ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมชบวนแห่ชาติพันธ์ุไทลื้อภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ณ บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด [04 เม.ย. 2559]
 
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๙
เนื่องจากทางเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีภาระกิจในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศ และการทำงาน จากเดิม วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด&nb... [28 มี.ค. 2559]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือม่อนมะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [23 พ.ค. 2559]
 
   
ช่วยเหลือผู้ประสบภภัยจากลมพายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงดอย และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา  [10 พ.ค. 2559]
 
   
สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
[07 เม.ย. 2559]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา [30 พ.ค. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [17 พ.ค. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้... [03 พ.ค. 2559]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ [27 เม.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้... [27 เม.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำช... [13 เม.ย. 2559]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รับทำกุญแจ เปิดบ้่าน รถ หอพัก อ.ดอยสะเก็.. ช่างเอ 18 เม.ย. 59[14:46] 68/0
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรร.. 07 มี.ค. 59[11:29] 111/0
ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณ อปท อบต เทศ.. ทวีศักดิ์ 03 มี.ค. 59[11:34] 110/0
"ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรั.. yotathaitr.. 01 ก.พ. 59[21:33] 127/0
ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อ.. yotathaitr.. 12 ม.ค. 59[22:00] 159/0
ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการ.. yotathaitr.. 11 ม.ค. 59[11:58] 162/0
รับพิมพ์วารสารและปักขะทืนล้านนา ปี 2559 อนงค์ แสงฤ.. 17 ก.ย. 58[12:54] 243/0
ร้องเรียน ประชาชนในเ.. 02 ส.ค. 58[10:42] 279/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 332/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 454/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com